Wiedenska Noc

Wiedenska Noc

Enjoy an evening full of captivating melodies, ballet, waltzes, arias and duets performed by a 50-person symphony orchestra, a choir, and excellent soloists from both Poland and the US.

More than 100 years ago, the music of Strauss was heard for the first time in Vienna. It celebrated the restoration of the New Year and brought serenity, joy, and faith in a better tomorrow. Today, this Venetian New Year concert is enjoyed by millions and performed in concert halls around the world – traditional carnival concerts including MORE than just beautiful symphony music.

Chopin, Tchaikovsky, Offenbach, Kalman, Lehar, Kilar and many others – have created music inspired by the style of Strauss – light, beautiful, spiritual. The PaSO legacy of the brilliant Venetian New Year concert includes these composers, as well as the CARNIVAL of performances: Arias, waltzes, duets, musical skits, polka, czardas (Hungarian dance). It is a spectacular feast of singing, symphony, and dancing which soothes and inspires.

Na ten koncert czeka się cały rok!
Dziesiąta Gala karnawałowa PaSO
“Wiedeńska Noc 2017”
Ponad 100 lat temu po raz pierwszy w Wiedniu zabrzmiała muzyka Straussów, przywracając u progu nowego roku pogodę ducha, radość życia, wiarę w lepsze jutro. Dziś transmisji z Wiedeńskich Koncertów Noworocznych słuchają miliony, a muzyka Straussów rozbrzmiewa we wszystkich salach koncertowych świata - w tradycyjnych koncertach karnawałowych!

Spuścizna genialnych wiedeńczyków stanowi nieprzebrane bogactwo!
Walce, czardasze, polki, muzyczne skecze, arie i duety - urzekają pięknem melodii, efektownymi popisami głosów i instru mentów, bawią, kołyszą, koją… a także inspirują. Chopin, Czajkowski, Offenbach, Kalman, Lehar, nawet Kilar I wielu innych – stworzyli muzykę zainspirowani stylem Straussów - lekką, piękną, uduchowioną.

Zapraszamy na wieczór pełen urzekających melodii, tańców, arii i duetów w wykonaniu 50-osobowej orkiestry symfonicznej, wspaniałych solistow z Polski i USA, chóru i tancerzy.
Tylko jeden, jedyny, niepowtarzalny koncert - dla sluchaczy od 5 do 105 lat!

$36.00 - $59.00

Tickets

→ For Directions + Parking + Dining + Hotel Discounts please visit the Copernicus Center website. (link opens in new tab)

Upcoming Events
Copernicus Center